PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

 

Članak 1.

 

Organizator nagradnog natječaja na facebook stranici (u daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“) je društvo EASY ASSET MANAGEMENT d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, na adresi Charlesa Darwina 6C, OIB: 69737008965, koje se predstavlja proizvodom „Kredis“, a zastupaju ga predsjednik uprave Danail Danailov i član uprave Marcela Voljavec upisani u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

 

Nagradni natječaj priređuje se s ciljem promocije tvrtke EASY ASSET MANAGEMENT d.o.o.

 

Članak 2.

 

Nagradni natječaj održava se putem facebook profila korisnika, a pravila su objavljena na web stranici tvrtke EASY ASSET MANAGEMENT d.o.o.

 

Period u kojem će sudionik koji je ispunio uvjete za sudjelovanje moći iskoristiti nagradni natječaj počinje 12.02.2024. i traje do 15.02.2024.

 

Nagrada je 3x Set dviju šalica u obliku srca, bijele, dimenzije 1 šalice – 14x9x9 cm, kapacitet šalice – 250 ml, materijal obrade – porculan, vrijednosti 41,85 s PDV-om.

 

Vrijednost pojedinačne nagrade je 13,95 EUR s PDV-om.

 

Organizator nije proizvođač nagrade koja se dijeli u ovom nagradnom natječaju. Orgaizator ne odgovara za eventualnu neispravnost proizvoda te u slučaju neispravnosti proizvoda, organizator nije u obvezi osigurati dobitniku ispravan proizvod kao niti naknaditi štetu.

 

Članak 3.

 

Svaki sudionik mora imati stalnu adresu ili adresu prebivališta na području Hrvatske.

 

Pravo sudjelovanja u facebook nagradnom natječaju stječe svaka punoljetna fizička osoba koja ispunjava uvjete navedene u objavi namijenjenoj facebook nagradnoj igri na službenoj Facebook stranici Priređivača: https://www.facebook.com/kredishrvatska u razdoblju od 12.02.2024. do 15.02.2024.

 

Jedan sudionik/ca natječaja može sudjelovati s maksimalno jednim komentarom ispod fotografije. Sudionik ne smije ukloniti komentar do datuma izvlačenja. Sudionik mora dati konkretan i/ili točan odgovor da bi pristupio nagradnom natječaju.

 

Članak 4.

 

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati osobe koje su ispunile uvjet prema pravilima nagradnog natječaja, tj. izvršile aktivnost navedenu u članku 3. ovog natječaja.

 

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi punoljetni građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja koji posjeduju profil na Facebooku.

 

Sudionici/ce nagradnog natječaja koji/e će biti izabrani/e kao dobitnici/ce nagrada, trebaju u inbox facebook stranice Kredis ili na e-mail adresu info@kredis.hr dostaviti ime i prezime, adresu, e-mail i broj mobitela u roku od 7 dana. Dostavljeni podaci će se koristiti isključivo za isporuku osvojene nagrade natječaja te će biti pohranjeni u skladu s GDPR regulativom.

 

Članak 5.

 

Ukoliko Organizator dostupnim i dozvoljenim metodama utvrdi da su za prijave korištene bilo kakve neregularne metode te zlonamjerni programi ili web servisi, takve će prijave biti diskvalificirane.

  

Članak 6.

 

Prema ocjenama tročlanog žirija dana 16.02.2023. odabrat će se najbolji komentari sukladno uvjetima iz članka 3. ovih Općih uvjeta. Tročlani žiri čine zaposlenici Organizatora.

 

Rezultati natječaja biti će objavljeni u roku od 7 dana od dana završetka natječaja na facebook stranici Organizatora.

 

Članak 7.

 

Dobitnici/ce će osvojenu nagradu preuzeti prema dogovoru s Organizatorom.

 

Dobitnik nema pravo tražiti zamjenu nagrade za novac. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu do dogovorenog datuma, gubi pravo na istu.

 

Ukoliko je dobitnik/ca iz bilo kojeg razloga spriječen/a ili ne želi preuzeti osvojenu nagradu, nagrada se dodjeljuje sljedeće rangiranom sudioniku/ci.

 

Organizator nagradnog natječaja ne snosi odgovornost ako nagrada nije isporučena zbog netočnog ili nepotpunog imena, adrese, kontakt telefona koje je dostavio sudionik.

 

Članak 8.

 

Svi sudionici/ce samim sudjelovanjem prihvaćaju pravila ovog nagradnog natječaja.

 

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici

nagrade, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom materijalu

bez naknade.

 

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno na službenoj facebook stranici Organizatora.

 

Svaki od sudionika odgovoran je za istinitost podataka koje je dao u vezi sa svojim sudjelovanjem u facebook nagradnom natječaju. Organizator ima pravo diskvalificirati bilo koju osobu iz sudjelovanja u facebook natječaju u slučaju kršenja bilo kojeg od uvjeta za njegovo provođenje ili u slučaju pokušaja stjecanja nagrade prijevarom.

 

Članak 9.

 

Natječaj se provodi u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679. Za potrebe provođenja natječaja i dodjele nagrada, potrebno je obrađivati osobne podatke Sudionika. Detaljne informacije o pravima sudionika kao subjekata osobnih podataka također su dostupne na https://kredis.hr/.

 

Sudjelovanjem u natječaju daje se dobrovoljni pristanak za obradu podataka društvu EASY ASSET MANAGEMENT d.o.o., sa sjedištem u Zagrebz, na adresi Charlesa Darwina 6C, OIB: 69737008965, da prikuplja i obrađuje osobne podatke i to sljedeće kategorije: ime i prezime, adresa, telefonski broj i e-mail adresa.

 

Sudionik/ca ima u svakom trenutku pravo na opoziv pristanka za korištenje osobnih podataka u gore navedene svrhe, pravo na pristup osobnim podacima koje je prikupio EASY ASSET MANAGEMET d.o.o. kao i na ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade, pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka te pravo na prenosivost podataka. U slučaju da sudionik/ca želi ostvariti neko od gore navedenih prava, to može učiniti pisanom izjavom upućenom na EASY ASSET MANAGEMENT d.o.o., Charlesa Darwina 6C, 10000 Zagreb ili na e-mail adresu: dpo@kredis.hr.

  

Članak 10.

 

Organizator nagradnog natječaja ima pravo promijeniti pravila ukoliko to bude potrebno zbog tehničkih ili komercijalnih zahtjeva ili zbog zahtjeva javnosti.

 

Pravila i svaka izmjena pravila biti će objavljena na EASY ASSET MANAGEMENT d.o.o. web stranici.

 

Članak 11.

 

Meta/Facebook niti na koji način nije uključen i ne snosi odgovornost za organizaciju i provođenje ovog nagradnog natječaja. Nagradni natječaj nije niti na koji način sponzoriran, odobren, financiran od strane Meta/Facebooka.

 

Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti

sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki EASY ASSET MANAGEMENT d.o.o., a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te EASY ASSET MANAGEMENT d.o.o.  ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

 

Svi sporovi između Organizatora i Sudionika agradnog natječaja rješavat će se sporazumno, a ako stranke u tome ne uspiju, spor će riješiti stvarno nadležni sud u Zagrebu, primjenom hrvatskog prava.

 

 

EASY ASSET MANAGEMENT d.o.o.