OPĆI UVJETI

Promotivne kampanja

„LJETO”

17.06.2024. - 18.08.2024. godine

(dalje u tekstu: „Opći uvjeti“)

 

I. Organizator promocije

 1. Organizator nagradne igre (dalje u tekstu: „Promocija“ ili „nagradna igra“) je društvo Easy Asset Management d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, na adresi Ulica Charlesa Darwina 6C, OIB: 69737008965 (dalje u tekstu  „Organizator“), koje se predstavlja proizvodom „Kredis“, a zastupaju ga članovi uprave Marcela Voljavec i Svetoslav Milchev, upisani u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
 2. Svrha priređivanja Promocije je promoviranje Organizatorovog proizvoda „Kredis“.
 3. Fond nagrada nagradne igre ukupno iznosi 900,00 EUR s PDV-om.
 4. Pojedinačna vrijednost svake nagrade iz nagradnog fonda utvrđena je u Odjeljku V. ovih Općih uvjeta.
 5. Odluka Organizatora za provođenje Promocije prema ovim Općim uvjetima je konačna i obvezujuća za Organizatora.

II. Pravila i razdoblje promocije

 1. Razdoblje u kojem će korisnik koji je ispunio uvjete za sudjelovanje u Promociji moći iskoristiti Promociju počinje 17.06.2024. godine i traje zaključno do 18.08.2024. godine.
 2. Promotivna akcija: sudjelovanjem u Promociji svaki sudionik ima priliku osvojiti jedno izdanje nagrade, sukladno ovim Općim uvjetima.

III. Teritorijalni raspon promocije

 1. Promotivna kampanja će se provoditi na području Republike Hrvatske.

IV. Sudionici promocije

 1. Svaki klijent koji je u svojstvu  Potrošača sklopi s Organizatorom Ugovor o financiranju - „Kredis“ u razdoblju od 17.06.2024. godine do zaključno 18.08.2024. automatski sudjeluje u Promociji, odnosno nagradnoj igri za osvajanje nagrada i postaje sudionik Promocije (dalje u tekstu: „Sudionik“). Svaki Sudionik može osvojiti najviše jednu nagradu. Prilikom sklapanja Ugovora s Organizatorom nije potrebna izričita izjava namjere Sudionika kako bi isti stekao pravo sudjelovanja. S druge strane, svaki Sudionik ima pravo odbiti korištenje Promocije izričitom izjavom namjere podnesenom na licu mjesta u uredima Organizatora ili emailom na info@kredis.hr. Više informacija o Kredis proizvodima možete pronaći na web stranici Organizatora https://kredis.hr/.
 2. Svaki sudionik treba imati prebivalište na području Republike Hrvatske.
 3. Pravo sudjelovanja u Promociji imaju i djelatnici Organizatora pod uvjetima propisanim ovim Općim uvjetima.

V. Nagrade

 1. Promotivni nagradni fond čine sljedeći prozivodi:

Tri (3) električna romobila Segway Ninebot KickScooter E2 Plus E, električni skuter za odrasle sa sklopivom konstrukcijom i sigurnosnom rasvjetom, crne boje, maksimalne brzine 25 km/h, vremena osigirane vožnje od 450 minuta, kapaciteta 500 W, s veličinom kotača od 8.1 Inča, nosivosti 90 kg, težine 14.4 kg, svaki vrijednosti 300,00 EUR s PDV-om.

 1. Nagrade će biti podijeljene nasumično mehanizmom slučajnog odabira – dobitnici će biti izvučeni u mjesečnim izvlačenjima kako slijedi:
 • 12.07. dobitnik jednog (1) električnog romobila Segway Ninebot KickScooter E2 Plus E
 • 09.08.dobitnik jednog (1) električnog romobila Segway Ninebot KickScooter E2 Plus E
 • 19.08.dobitnik jednog (1) električnog romobila Segway Ninebot KickScooter E2 Plus E

 

Organizator će iz grupe klijenata (Sudionika) odabrati po 1 dobitnika nagrade koji će dobiti nagradu. Grupa će uključivati sve klijente s Ugovorima potpisanim od 17.06.2023. godine do 18.08.2024. (na primjer: ugovori sklopljeni do 18. kolovoza 2024. bit će uključeni u sva izvlačenja do 19. kolovoza 2024. godine). Dobitnici nagrada će se odrediti nasumično metodom slučajnog odabira uz prisustvo povjerenstva koje će ovjeravati zakonitost i poštivanje ovih Općih uvjeta.

 1. Organizator nije proizvođač nagradnog fonda. Organizator ne odgovara za moguća odstupanja u specifikaciji proizvoda. Organizator ne odgovara za eventualnu neispravnost proizvoda te u slučaju neispravnosti proizvoda, organizator nije u obvezi osigurati dobitniku ispravan proizvod kao niti naknaditi štetu.
 2. Organizator će dobitnika o dobitku nagrade obavijestiti telefonskim pozivom. Dobitnik će nagradu preuzeti posjetom poslovnici u kojoj je sklopio ugovor o financiranju najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o preuzimanju. Na web stranici će biti objavljeni samo inicijali (početno slovo imena i prezimena) dobitnika.
 3. Svaki dobitnik Promocije bit će kontaktiran od strane predstavnika Organizatora radi obavijesti o osvojenoj nagradi odmah po izvlačenju, a najkasnije u roku od 8 dana, na broj telefona naveden u prijedlogu za sklapanje Ugovora. U slučaju da dobitnik ne preuzme svoju nagradu do 30 dana od obavijesti iz bilo kojeg razloga, istu Organizator prodaje na javnom natječaju, uplaćuje iznos ostvaren prodajom u korist državnog proračuna te dobitnik gubi pravo na nagradu.
 4. Preuzimanje nagrade od strane dobitnog Sudionika obavlja se svakim radnim danom u nadležnoj poslovnici Organizatora u kojoj je sklapljen Ugovor o financiranju, a svi troškovi povezani s preuzimanjem padaju na teret dobitnika nagrade.
 5. Identifikacija prilikom preuzimanja nagrada obavlja se predočenjem osobne iskaznice Sudionika.
 6. Stvarna isporuka nagrade dotičnom pobjedničkom Sudioniku izvršit će se putem protokola o primopredaji, sukladno pravilima ovog odjeljka V. Općih uvjeta.

 

VI. Javnost promocije

 1. Ovi Opći uvjeti bit će javno objavljeni i dostupni do 18.08.2024. na web stranici Organizatora www.kredis.hr  gdje ih svi zainteresirani mogu pročitati.
 2. Od pobjedničkih sudionika u promociji može se tražiti da sudjeluju u promotivnim događajima i objavama u medijima, kao i da budu fotografirani. Pobjednici imaju pravo odbiti, a njihovo odbijanje neće rezultirati gubitkom prava na primanje nagrade ili drugog prava prema ovim Općim uvjetima.

VII. Gubitak prava sudjelovanja u promociji

 1. Svaki od Sudionika odgovoran je za istinitost podataka koje je dao u vezi sa svojim sudjelovanjem u Promociji. Organizator ima pravo lišiti bilo koju osobu sudjelovanja u Promociji u slučaju kršenja bilo kojeg od uvjeta iz nje ili koja je prijevarom ili davanjem  lažnih podataka pokušala dobiti nagradu.
 2. Sudionik koji je ostvario pravo na odustanak od ugovora, sukladno Općim i posebnim uvjetima predmetnog, tijekom trajanja Promocije, gubi pravo sudjelovanja u naknadnim isplatama do kojih je došlo nakon datuma odbijanja.

VIII. GDPR

 1. Promocija se provodi u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679). Za potrebe provođenja Promocije, određivanja pobjedničkih Sudionika i dodjele nagrada, potrebno je obrađivati osobne podatke Sudionika. Sudionici se upoznaju s pravima koja imaju temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679) prilikom potpisivanja ugovora o financiranju i popratne dokumentacije. Detaljne informacije o pravima sudionika kao subjekata osobnih podataka također su dostupne na https://kredis.hr/. Svaki Sudionik može kontaktirati službenika za zaštitu podataka organizatora emailom dpo@kredis.hr.

IX. Prekid promotivne kampanje

 1. Organizator ima neopozivo pravo prekinuti Promociju u bilo kojem trenutku objavom u skladu s Odjeljkom VI. Javnost Promocije u slučaju okolnosti izvan njegove kontrole koje sprječavaju illi izrazito otežavaju njezinu daljnju provedbu i koje Organizator ne može otkloniti.

X. Završne odredbe

 1. Organizator zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, izmjene i dopune ovih Općih uvjeta, u koju svrhu izmjene treba objaviti i učiniti dostupnim svim korisnicima sukladno  točki VI. Javnost promocije.
 2. Svaki sudionik Promocije može uz prethodnu najavu osobno otići u ured Organizatora, obratiti se Organizatoru putem emaila info@kredis.hr ili telefonom na broj telefona 01/ 5581 050 (cijena poziva se obračunava prema individualnom tarifnom planu pretplatnika određene mreže, bez dodatne naknade), gdje može dobiti potrebne dodatne informacije  vezane uz Promociju.
 3. Organizator nema obvezu na bilo koji način obavijestiti neuspješne Sudionike u promociji.
 4. Ove Opće uvjete prihvatili su i odobrili članovi Uprave Organizatora.
 5. Svi sporovi između Organizatora i Sudionika Promocije rješavat će se sporazumno, a ako stranke u tome ne uspiju, spor će riješiti stvarno nadležni sud u Zagrebu, primjenom hrvatskog prava.

 

EASY ASSET MANAGEMENT d.o.o.