PRAVILA NAGRADNE IGRE 

OPĆI UVJETI

Promotivne kampanja

Nova godina, novi pogled na svijet” 

14.11.2022. - 21.12.2022.

(dalje u tekstu: „Opći uvjeti“)

 

 

I. Organizator promocije

1.  Organizator nagradne igre (dalje u tekstu: „Promocija“ ili „nagradna igra“) je društvo Easy Asset Management d.o.o., sa sjedištem u Opatiji, na adresi Vjekoslava Spinčića 3/2, OIB: 69737008965 (dalje u tekstu  „Organizator“), koje se predstavlja proizvodom „Kredis“, a zastupaju ga članovi uprave Franko Briški i Danail Danailov, upisani u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

2.  Svrha priređivanja Promocije je promoviranje Organizatorovog proizvoda „Kredis”.

3.  Fond nagrada nagradne igre ukupno iznosi 6.072,75 kn bez PDV-a, odnosno 8.097,00 kn s PDV-om.

4.  Pojedinačna vrijednost svake nagrade iz nagradnog fonda iznosi 2.024,25 kn bez PDV-a, odnosno 2.699,00 kn s PDV-om.

5.  Odluka Organizatora za provođenje Promocije prema ovim Općim uvjetima je konačna i obvezujuća za Organizatora. 

 

II. Pravila i razdoblje promocije

6.  Razdoblje u kojem će korisnik koji je ispunio uvjete za sudjelovanje u Promociji moći iskoristiti Promociju počinje 14.11.2022. godine i traje zaključno do 21.12.2022. godine.

7.  Promotivna akcija: sudjelovanjem u Promociji svaki sudionik ima priliku osvojiti jedno izdanje nagrade, sukladno ovim Općim uvjetima.

 

III. Teritorijalni raspon promocije

8.  Promotivna kampanja će se provoditi na području Republike Hrvatske.

 

IV. Sudionici promocije

9.  Svaki klijent koji je u svojstvu  Potrošača sklopi s Organizatorom Ugovor o financiranju - „Kredis“ u razdoblju od 14.11.2022. do zaključno 21.12.2022. godine automatski sudjeluje u Promociji, odnosno nagradnoj igri za osvajanje nagrada i postaje sudionik Promocije (dalje u tekstu: „Sudionik“). Svaki Sudionik može osvojiti najviše jednu nagradu. Prilikom sklapanja Ugovora s Organizatorom nije potrebna izričita izjava namjere Sudionika kako bi isti stekao pravo sudjelovanja. S druge strane, svaki Sudionik ima pravo odbiti korištenje Promocije izričitom izjavom namjere podnesenom na licu mjesta u uredima Organizatora ili emailom na info@kredis.hr. Više informacija o Kredis proizvodima možete pronaći na web stranici Organizatora https://kredis.hr/.

10.  Svaki sudionik treba imati prebivalište na području Republike Hrvatske.

11.  Pravo sudjelovanja u Promociji imaju i djelatnici Organizatora pod uvjetima propisanim ovim Općim uvjetima.

 

V. Nagrade

12. Promotivni nagradni fond su 3 televizora marke „Samsung“, tehničkih specifikacija kako slijedi u nastavku: Samsung LED TV 50AU7172 | 127 cm dijagonala | Maks. rezolucija 3840 x 2160 (4K) | Tuner DVB-T2/C/S2 Zaslon 50 Hz SMART TV - Tizen OS.

Pojedinačna cijena jednog televizora je 2.024,25 kn bez PDV-a, odnosno 2.699,00 kn s PDV-om. Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 6.072,75 kn bez PDV-a, odnosno 8.097,00 kn s PDV-om. Televizori će biti podijeljeni nasumično mehanizmom lutrije –dobitnici će biti izvlačeni u tjednim izvlačenjima 30. studenog, 12. prosinca i 23. prosinca 2022. godine.

Organizator će iz grupe klijenata (Sudionika) odabrati jednog dobitnika nagrade koji će dobiti televizor. Grupa će uključivati sve klijente s Ugovorima potpisanim od početka razdoblja nagradne igre do prethodnog dana prije dana izvlačenja (na primjer: ugovori sklopljeni do 29. studenog bit će uključeni u sva izvlačenje od 30. studenog do 23. prosinca). Dobitnici nagrada će se određivati ždrijebom uz prisustvo povjerenstva koje će ovjeravati zakonitost i poštivanje ovih Općih uvjeta. Ako se u Promociju uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, nagrade će se raspodijeliti svim uključenim sudionicima Promocije. Višak nagrada podijelit će se ždrijebom među već postojećim dobitnicima nagrada, uz prisustvo povjerenstva koje će ovjeravati zakonitost i poštivanje ovih Općih uvjeta. 

13. Organizator nije proizvođač nagradnog fonda.

14. Organizator će dobitnika o dobitku televizora obavijestiti telefonskim pozivom. Dobitnik će nagradu preuzeti posjetom poslovnici u kojoj je sklopio ugovor o financiranju u narednih sedam dana nakon telefonskog poziva. Ime dnevnog dobitnika bit će objavljeno sljedeći dan na web stranici Organizatora https://kredis.hr/. Na web stranici će biti objavljeni samo inicijali (početno slovo imena i prezimena) dobitnika.

15. Svaki dobitnik Promocije bit će kontaktiran od strane predstavnika Organizatora radi obavijesti o osvojenoj nagradi odmah po izvlačenju, a najkasnije u roku od 8 dana, na broj telefona naveden u prijedlogu za sklapanje Ugovora. U slučaju da dobitnik ne preuzme svoju nagradu do 31.12.2022. godine iz bilo  kojeg razloga, ista ostaje Organizatoru i dobitnik gubi pravo na dobivanje iste.

16. Preuzimanje nagrade od strane dobitnog Sudionika obavlja se svakim radnim danom od 09.30 do 18.30 sati u nadležnoj poslovnici Organizatora u kojoj se sklapa Ugovor o financiranju, a svi troškovi povezani s preuzimanjem padaju na teret dobitnika nagrade. Ako se Sudionik u navedenom roku ne pojavi radi preuzimanja nagrade u poslovici Organizatora, gubi pravo na naknadno preuzimanje nagrade u navedenoj poslovnici, te će biti obaviješten u kojem uredu Organizatora može preuzeti nagradu, do krajnjeg isteka  roka  za njeno preuzimanje.

17.  Identifikacija prilikom preuzimanja nagrada obavlja se predočenjem osobne iskaznice Sudionika.

18.  Stvarna isporuka nagrade dotičnom pobjedničkom Sudioniku izvršit će se putem protokola o primopredaji, sukladno pravilima ovog odjeljka V. Općih uvjeta.

 

VI. Javnost promocije

19. Ovi Opći uvjeti bit će javno objavljeni i dostupni do 23.12.2022. te na web stranici Organizatora www.kredis.hr  gdje ih svi zainteresirani mogu pročitati. Ovi Opći uvjeti bit će dostupni u svim poslovnicama Organizatora.

20. Od pobjedničkih sudionika u promociji može se tražiti da sudjeluju u promotivnim događajima i objavama u medijima, kao i da budu fotografirani. Pobjednici imaju pravo odbiti, a njihovo odbijanje neće rezultirati gubitkom prava na primanje nagrade ili drugog prava prema ovim Općim uvjetima.

 

VII. Gubitak prava sudjelovanja u promociji

21. Svaki od Sudionika odgovoran je za istinitost podataka koje je dao u vezi sa svojim sudjelovanjem u Promociji. Organizator ima pravo lišiti bilo koju osobu sudjelovanja u Promociji u slučaju kršenja bilo kojeg od uvjeta iz nje ili koja je prijevarom ili davanjem  lažnih podataka pokušala dobiti nagradu.

22. Sudionik koji je ostvario pravo na odustanak od ugovora, sukladno Općim i posebnim uvjetima predmetnog, tijekom trajanja Promocije, gubi pravo sudjelovanja u naknadnim isplatama do kojih je došlo nakon datuma odbijanja.

 

VIII. GDPR

23. Promocija se provodi u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679) i Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12). Za potrebe provođenja Promocije, određivanja pobjedničkih Sudionika i dodjele nagrada, potrebno je obrađivati osobne podatke Sudionika. Sudionici se upoznaju s pravima koja imaju temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679) i Zakona o zaštiti osobnih podataka prilikom potpisivanja ugovora o financiranju i popratne dokumentacije. Detaljne informacije o pravima sudionika kao subjekata osobnih podataka također su dostupne na https://kredis.hr/. Svaki Sudionik može kontaktirati službenika za zaštitu podataka organizatora emailom dpo@kredis.hr.

IX. Prekid promotivne kampanje

24. Organizator ima neopozivo pravo prekinuti Promociju u bilo kojem trenutku objavom u skladu s Odjeljkom VI. Javnost Promocije u slučaju okolnosti izvan njegove kontrole koje sprječavaju ili izrazito otežavaju njezinu daljnju provedbu i koje Organizator ne može otkloniti.

 

X. Završne odredbe

25. Organizator zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, izmjene i dopune ovih Općih uvjeta, u koju svrhu izmjene treba objaviti i učiniti dostupnim svim korisnicima sukladno  točki VI. Javnost promocije.

26. Svaki sudionik Promocije može uz prethodnu najavu osobno otići u ured Organizatora, obratiti se Organizatoru putem emaila info@kredis.hr ili telefonom na broj telefona 01/ 5581 050 (cijena poziva se obračunava prema individualnom tarifnom planu pretplatnika određene mreže, bez dodatne naknade), gdje može dobiti potrebne dodatne informacije  vezane uz Promociju.

27. Organizator nema obvezu na bilo koji način obavijestiti neuspješne Sudionike u promociji.

28. Ove Opće uvjete prihvatili su i odobrili članovi Uprave Organizatora.

29.  Svi sporovi između Organizatora i Sudionika Promocije rješavat će se sporazumno, a ako stranke u tome ne uspiju, spor će riješiti stvarno nadležni sud u Zagrebu, primjenom hrvatskog prava.

 

EASY ASSET MANAGEMENT d.o.o.

Odobreno od strane Ministarstva Financija Republike Hrvatske dana 9. studenog 2022. godine.

KLASA: UP/I-460-02/22-01/502

URBROJ: 513-07-21-01-22-2