OPĆI UVJETI

Promotivne kampanje

Jesenski PROMO“

 

01.09.2023. - 31.10.2023.

(dalje u tekstu: „Opći uvjeti“)

 

 

I. Organizator promocije

1.      Organizator nagradne igre (dalje u tekstu: „Promocija“ ili „nagradna igra“) je društvo EASY ASSET MANAGEMENT d.o.o., sa sjedištem u Opatiji, na adresi Vjekoslava Spinčića 3/2, OIB: 69737008965 (dalje u tekstu  „Organizator“), koje se predstavlja proizvodom „Kredis“, a zastupaju ga predsjednik uprave Danail Danailov i članovi uprave Franko Briški i Marcela Voljavec, upisani u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

2.      Svrha priređivanja Promocije je promoviranje Organizatorovog proizvoda „Kredis”.

3.      Fond nagradne igre ukupno iznosi 441,00 EUR (3.322,71 HRK) s PDV-om.

4.      Pojedinačna vrijednost nagrade iz nagradnog fonda iznosi 49,00 EUR (369,19 HRK) s PDV-om.

5.      Odluka Organizatora za provođenje Promocije prema ovim Općim uvjetima je konačna i obvezujuća za Organizatora. 

 

II. Pravila i razdoblje promocije

6.      Razdoblje u kojem će korisnik koji je ispunio uvjete za sudjelovanje u Promociji moći iskoristiti Promociju počinje 01.09.2023. godine i traje zaključno do 31.10.2023. godine. 

7.      Promotivna akcija: sudjelovanjem u Promociji svaki sudionik ima priliku osvojiti nagradu, sukladno ovim Općim uvjetima.

 

III. Teritorijalni raspon promocije

8.      Promotivna kampanja će se provoditi na području Republike Hrvatske.

 

IV. Sudionici promocije

9.  Svaki klijent koji je u svojstvu  Potrošača sklopi s Organizatorom Ugovor o financiranju - „Kredis“ u razdoblju od 01.09.2023. do zaključno 31.10.2023. godine automatski sudjeluje u Promociji, odnosno nagradnoj igri za osvajanje nagrade i postaje sudionik Promocije (dalje u tekstu: „Sudionik“). Svaki Sudionik može osvojiti najviše jednu nagradu. Prilikom sklapanja Ugovora s Organizatorom nije potrebna izričita izjava namjere Sudionika kako bi isti stekao pravo sudjelovanja. S druge strane, svaki Sudionik ima pravo odbiti korištenje Promocije izričitom izjavom namjere podnesenom na licu mjesta u uredima Organizatora ili emailom na info@kredis.hr. Više informacija o Kredis proizvodima možete pronaći na web stranici Organizatora https://kredis.hr/.

10.   Svaki sudionik treba imati prebivalište na području Republike Hrvatske.

11.   Pravo sudjelovanja u Promociji imaju i djelatnici Organizatora pod uvjetima propisanim ovim Općim uvjetima.

 

V. Nagrade

12.   Promotivni nagradni fond je REDMI WATCH 2 LITE (BLACK) - PAMETNI SAT CRNI, specifikacija kako slijedi: dimenzije 41,2x35,3x10,7, težine 35g s remenom, vodootpornost 5 ATM, tip i veličina zaslona TFT-LCD 1,55“, rezolucija 320x360 piksela, podesiva duljina 140-210mm, materijal remena TPU, povezivost Bluetooth 5,0, optički senzor otkucaja srca, brzinomjer, žiroskop, elektronički kompas, kapacitet baterije 262 mAh, trajanje baterije 10 dana uz normalno korištenje, OS Android 6,0 ili više, iOS 10,0 ili više, sadržaj pakiranja tijelo sata x1, remen x1, kabel za napajanje x1, korisnički priručnik x1.

13.   Pojedinačna cijena jednog pametnog sata je 49,00 EUR (369,19 HRK) s PDV-om. Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 441 EUR (3.322,71 HRK) s PDV-om. Pametni satovi će biti podijeljeni nasumično mehanizmom slučajnog odabira – dobitnici će biti izvučeni u tjednim izvlačenjima 8. rujna, 15. rujna, 22. rujna, 29. rujna, 6. listopada, 13. listopada, 20. listopada, 27. listopada i 1. studenog.

Organizator će iz grupe klijenata (Sudionika) odabrati 1 dobitnika nagrade koji će dobiti pametni sat. Grupa će uključivati sve klijente s Ugovorima potpisanim od 01.09.2023. do 31.10.2023. (na primjer: ugovori sklopljeni do 8. rujna bit će uključeni u sva izvlačenja do 1. studenog). Dobitnici nagrada će se odrediti nasumično metodom slučajnog odabira uz prisustvo povjerenstva koje će ovjeravati zakonitost i poštivanje ovih Općih uvjeta.

14.   Organizator nije proizvođač nagradnog fonda. Organizator ne odgovara za moguća odstupanja u specifikaciji proizvoda. Orgaizator ne odgovara za eventualnu neispravnost proizvoda te u slučaju neispravnosti proizvoda, organizator nije u obvezi osigurati dobitniku ispravan proizvod kao niti naknaditi štetu.

15.   Organizator će dobitnika o dobitku pamenotg sata obavijestiti telefonskim pozivom. Dobitnik će nagradu preuzeti posjetom poslovnici u kojoj je sklopio ugovor o financiranju najkasnije do 15.11.2023. Na web stranici će biti objavljeni samo inicijali (početno slovo imena i prezimena) dobitnika.

16.   Svaki dobitnik Promocije bit će kontaktiran od strane predstavnika Organizatora radi obavijesti o osvojenoj nagradi odmah po izvlačenju, a najkasnije u roku od 8 dana od dana izvlačenja, na broj telefona naveden u prijedlogu za sklapanje Ugovora. U slučaju da dobitnik ne preuzme svoju nagradu do 15.11.2023. iz bilo kojeg razloga, ista ostaje Organizatoru i dobitnik gubi pravo na dobivanje iste.

17.   Preuzimanje nagrade od strane dobitnog Sudionika obavlja se svakim radnim danom od 09:30 do 18:30 sati u nadležnoj poslovnici Organizatora u kojoj se sklapa Ugovor o financiranju, a svi troškovi povezani s preuzimanjem padaju na teret dobitnika nagrade.

18.   Identifikacija prilikom preuzimanja nagrada obavlja se predočenjem osobne iskaznice Sudionika. 

19.   Stvarna isporuka nagrade dotičnom pobjedničkom Sudioniku izvršit će se putem protokola o primopredaji, sukladno pravilima ovog odjeljka V. Općih uvjeta.

 

VI. Javnost promocije

20.   Ovi Opći uvjeti bit će javno objavljeni i dostupni do 01.11.2023. na web stranici Organizatora www.kredis.hr  gdje ih svi zainteresirani mogu pročitati. Ovi Opći uvjeti bit će dostupni u svim poslovnicama Organizatora.

21.   Od pobjedničkih sudionika u promociji može se tražiti da sudjeluju u promotivnim događajima i objavama u medijima, kao i da budu fotografirani. Pobjednici imaju pravo odbiti, a njihovo odbijanje neće rezultirati gubitkom prava na primanje nagrade ili drugog prava prema ovim Općim uvjetima.

 

VII. Gubitak prava sudjelovanja u promociji

22.   Svaki od Sudionika odgovoran je za istinitost podataka koje je dao u vezi sa svojim sudjelovanjem u Promociji. Organizator ima pravo lišiti bilo koju osobu sudjelovanja u Promociji u slučaju kršenja bilo kojeg od uvjeta iz nje ili koja je prijevarom ili davanjem  lažnih podataka pokušala dobiti nagradu.

23.   Sudionik koji je ostvario pravo na odustanak od ugovora, sukladno Općim i posebnim uvjetima predmetnog, tijekom trajanja Promocije, gubi pravo sudjelovanja u naknadnim isplatama do kojih je došlo nakon datuma odbijanja.

 

VIII. GDPR

24.   Promocija se provodi u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679). Za potrebe provođenja Promocije, određivanja pobjedničkih Sudionika i dodjele nagrada, potrebno je obrađivati osobne podatke Sudionika. Sudionici se upoznaju s pravima koja imaju temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679) prilikom potpisivanja ugovora o financiranju i popratne dokumentacije. Detaljne informacije o pravima sudionika kao subjekata osobnih podataka također su dostupne na https://kredis.hr/. Svaki Sudionik može kontaktirati službenika za zaštitu podataka organizatora emailom dpo@kredis.hr.

IX. Prekid promotivne kampanje

25.   Organizator ima neopozivo pravo prekinuti Promociju u bilo kojem trenutku objavom u skladu s Odjeljkom VI. Javnost Promocije u slučaju okolnosti izvan njegove kontrole koje sprječavaju ili izrazito otežavaju njezinu daljnju provedbu i koje Organizator ne može otkloniti.

 

X. Završne odredbe

26.   Organizator zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, izmjene i dopune ovih Općih uvjeta, u koju svrhu izmjene treba objaviti i učiniti dostupnim svim korisnicima sukladno  točki VI. Javnost promocije.

27.   Svaki sudionik Promocije može uz prethodnu najavu osobno otići u ured Organizatora, obratiti se Organizatoru putem emaila info@kredis.hr ili telefonom na broj telefona 01/ 5581 050 (cijena poziva se obračunava prema individualnom tarifnom planu pretplatnika određene mreže, bez dodatne naknade), gdje može dobiti potrebne dodatne informacije  vezane uz Promociju.

28.   Organizator nema obvezu na bilo koji način obavijestiti neuspješne Sudionike u promociji.

29.   Ove Opće uvjete prihvatili su i odobrili članovi Uprave Organizatora.

30.   Svi sporovi između Organizatora i Sudionika Promocije rješavat će se sporazumno, a ako stranke u tome ne uspiju, spor će riješiti stvarno nadležni sud u Zagrebu, primjenom hrvatskog prava.

 

EASY ASSET MANAGEMENT d.o.o.

 

Odobreno od strane Ministarstva Financija Republike Hrvatske dana 08. kolovoz 2023. 

KLASA: UP/I-460-02/23-01/338

URBROJ: 513-07-21-01-23-2