Vjerujemo da učenje i razvoj nisu jednokratni proces, nego dio cjelovite strategije ostvarivanja punog potencijala naše organizacije. Ciljevi aktivnosti usmjerenih na edukaciju i razvoj zaposlenika Kredisa su:

  • Razvoj ljudskih potencijala u skladu sa zahtjevnima posla i prioritetima organizacije;
  • Poboljšanje učinka u provođenju službenih aktivnosti i timskog rada;
  • Stjecanje novog znanja, vještina i kompetencija i razvoj postojećih;
  • Povećanje zadovoljstva poslom i motivacije;

INDIVIDUALNI PRISTUP

U svakoj edukativnoj i razvojnoj aktivnosti trudimo se postići individualni pristup usmjeren na jedinstvene potrebe svakog zaposlenika. Upravljanje prezentacijom i razvojem potencijala ostvaruje se razvojnim planom, koji identificira snage i područja za razvoj. Uspoređuju se postojeće kompetencije i kompetencije potrebne za uspješno obavljanje profesionalne uloge te se temeljem analize planiraju specifične edukativne aktivnosti na razini pojedinih zaposlenika, timova ili organizacije.

DIJELJENJE ZNANJA, ISKUSTVA I PRAKSE

U Kredisu, vjerujemo da su znanje i iskustvo koje imamo ključ ostvarivanja dobrih rezultata i potičemo stvaranje okruženja u kojem se dijele dobre prakse i uspješne strategije. Neke od aktivnosti koje koristimo u ostvarenju ovog cilja su:

  • Sastanci za dijeljenje iskustva
  • Sastanci unutar tima i između timova
  • Rad na zajedničkim projektima između timova
  • Gamifikacija radnog okruženja

PRIZNANJA

Vrijedno je i korisno pokazati naše priznanje za iznimne kolege u Kredisu.